GIỚI THIỆU CHUNG

I Đặc điểm chung   

Thôm mòn xã vùng II của huyện Thuận Châu, nằm cạnh trục quốc lộ 6 với diện tích tự nhiên là 1.4,7ha. với 1.347 hộ, gồm 6.625 nhân khẩu, Xã có hai dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó chủ yếu là dân tộc Thái chiếm 98%, với địa bàn dân số xã được chia thành 20 bản, Đảng bộ 172 Đảng viên, 25 Chi bộ.

Địa bàn gần trung tâm thị trấn nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, nhu cầu học tập của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất trường lớp ổn định và ngày càng được củng cố và kiện toàn.

Đảng ủy, chính quyền địa phương đã có sự chú ý, quan tâm tới giáo dục. Điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Trong một vài năm gần đây theo cơ chế thị trường giao lưu buôn bán mở rộng do đó có một số diễn biến phức tạp. Ví dụ: Buôn bán vận chuyển ma túy, nghiện hút đã ảnh hưởng rất lớn đến hạnh kiểm của học sinh và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Tuy vậy năm học 2016- 2017 hiện tượng buôn bán không còn xảy ra trên địa bàn xã. Nhân dân trong xã đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng bản làng văn hóa, xã văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh.

Đây là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về việc: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”. Thực hiện chủ trương chuẩn hoá công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Hiệu tr­ưởng, chuẩn hoá giáo viên THCS. Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo với chủ đề :” Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Năm học tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng; Toàn ngành chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được cùng với những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018.

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

II. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của đảng ủy, UBND, các đoàn thể. Ngành giáo dục. chỉ đạo cấp trên, sự quan tâm ủng hộ ban đại diên cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên có năng lực, nhiệt tình. Có ý thức trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỉ luật, có ý thức làm chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trường sẵn có nề nếp, đạt trường LĐTT năm học 2016-2017.

III. Khó khăn

- Đội ngũ giáo viên dạy giỏi chưa đồng đều giữa các bộ môn.

+ Việc soạn giảng sử dụng đồ dùng dạy học, CNTT qua kiểm tra cũng chưa đồng bộ.

- Việc tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã cho việc đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo để trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả còn nhiều điểm cần được quan tâm.

- Cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn: Thiếu phòng học, phòng chức năng, thiếu thiết bị đồ dùng dạy học.

Ban giám hiệu Trường THCS